Co należy zrobić po uzyskaniu pozwolenia na budowę ?

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy:

 

Wybrać kierownika budowy.

Odebrać (kupić) dziennik budowy w Starostwie Powiatowym (Wydział Budownictwa).

Zgłosić rozpoczęcie budowy (wraz z kierownikiem budowy) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Powiesić w widocznym miejscu na budowie tablicę informacyjną. Tablicę można kupić w sklepach z materiałami budowlanymi.

Zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie budynku na działce.

Realizować budowę pilnując, aby kierownik budowy prowadził dziennik budowy. Wpisy muszą być nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

Warto przed rozpoczęciem budowy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wykonanie przyłącza prądu, a do Zakładów wodociągowych o wykonanie przyłącza wody.

Stosowne wnioski i informacje można uzyskać w biurach obsługi klienta poszczególnych dostawców mediów.

  Poprzedni artykuł  Następny artykuł