Jak zakończyć formalnie budowę ?

 

Zakończenie budowy odbywa się na 2 drogami:

Pierwszy sposób.

 1. Pierwsza droga dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży, budynków rolniczych i innych małych obiektów. Jest to zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

Główne dokumenty potrzebne do zawiadomienia to:

 •  wypełniony dziennik budowy;
 •  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu i wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym;
 •  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (od geodety);
 •  protokołu odbioru przyłączy lub umowy z dostawcami mediów;
 •  protokół kominiarski;
 •  protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i sanitarnej;
 •  rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów oraz wzory druków znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Drugi sposób

Druga droga to pozwolenie na użytkowanie. Dotyczy ona budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków w których znajdują się miejsca pracy, budynków handlowych, produkcyjnych, magazynowych itp.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie należ zawiadomić o zakończeniu budowy Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Sanepid). Obie te instytucje mają 2 tygodnie na dokonanie kontroli budynku. Jeśli tego nie zrobią to przyjmuję się, że nie mają uwag do budowy.

Następnie należy przygotować poniższe dokumenty:

 •  wypełniony dziennik budowy;
 •  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu i wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym;
 •  oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony Straży Pożarnej i Sanepidu;
 •  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (od geodety);
 •  protokołu odbioru przyłączy lub umowy z dostawcami mediów;
 •  protokół kominiarski;
 •  protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i sanitarnej;
 •  atesty i deklaracje zgodności na użyte materiały;
 •  rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów oraz wzory druków znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje obowiązkową kontrolę budynku i po pozytywnym jej zakończeniu wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

 

  Poprzedni artykuł  Następny artykuł