Jak się przygotować na pierwsze spotkanie z projektantem.

 

Na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą dokumenty i przygotować informacje, które ułatwią analizę działki, wybór projektu oraz wycenę.

 

Przydatne dokumenty:

– jakakolwiek mapa działki;

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki (jeśli taki jest) lub decyzja o warunkach zabudowy;

– projekt typowy budynku – 4 egz. (jeśli został już zakupiony);

– akt notarialny z ustanowioną służebnością drogi dojazdowej lub udział w drodze dojazdowej – jeśli taki został ustanowiony;

 

Potrzebne informacje:

– numer ewidencyjny działki;

– numer księgi wieczystej działki;

– numer dowodu osobistego inwestora;

 

Jeśli chcą Państwo zamówić projekt indywidualny lub projekt typowy nie został jeszcze wybrany, to warto się zastanowić nad poniższymi kwestiami:

– dla ilu osób ma być budynek;

– ile ma mieć kondygnacji;

– czy potrzebny jest garaż, pralnia, pomieszczenie gospodarcze (ogrodowe), pokój gościnny;

– czym ma być budynek ogrzewany (gaz, węgiel, pellet, energia elektryczna);

– gdzie mają być odprowadzone ścieki (kanalizacja sanitarna, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków);

– jakie instalacje będą potrzebne (gazowa, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, kominek, ogrzewanie podłogowe, tradycyjne grzejniki);

 

                                Następny artykuł