Jak wygląda proces projektowania w przypadku projektu indywidualnego?

 

Pierwszy etap to uzyskanie niezbędnych dokumentów:

– mapy do celów projektowych;

– wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;

– warunków przyłączeniowych na media (woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna);

 

Kolejnym etapem jest wykonanie koncepcji budynku, która jest tak długo dopracowywana, aż zostanie w pełni zaakceptowana.

Po akceptacji koncepcji wykonywany jest projekt architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Następnym krokiem jest uzyskanie wymaganych uzgodnień np.: z konserwatorem zabytków, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych, lokalną spółką wodną, zarządcą drogi itp.

Następnie gotowy projekt jest składany do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

  Poprzedni artykuł  Następny artykuł